Muzeum Pożarnictwa w Oseredku

"Dzień Strażaka"

4 maja 2017