Muzeum Pożarnictwa w Oseredku

Regulamin zwiedzania

1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Grupa zorganizowana (licząca co najmniej 10 osób) zwiedza muzeum z osobą odpowiedzialną za ekspozycję.
2. Grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycje nie może przekroczyć 30 osób.
3. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.
4. Zabrania się dotykania eksponatów.
5. Zezwala się na bezpłatne fotografowanie ekspozycji stałych w Muzeum
6. Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów, żuć gumy i palić tytoniu.
7. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do Muzeum.
8. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się niewłaściwie.