Muzeum Pożarnictwa w Oseredku

Strona główna


Artykuły

Informacja

Wesołego Alleluja!!!

Eksponat miesiąca - marzec

 

Odznaka „Strażak Wzorowy” – jednostopniowa odznaka nadawana przez prezydium zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z jego własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu gminnego ZOSP RP.

Odznaka nadawana jest czynnym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną.

Odznakę „Strażak Wzorowy” prezydium zarządu powiatowego ZOSP RP nadaje osobom które:

  1. złożyły ślubowanie,
  2. uzyskały wyszkolenie odpowiadające pełnionej funkcji,
  3. posiadają co najmniej pięcioletni staż działalności w OSP.

25 marca 2024


Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca - marzec

Eksponat misiąca - hydronetka wodna

 

Wytwornica piany WP2 -75 przeznaczona do gaszenia ciał stałych, cieczy palnych oraz substancji stałych topiących się w podwyższonych temperaturach. Zalecana jest do gaszenia pożarów w pomieszczeniach zamkniętych, w których obiekty gaszenia nie wznoszą się nad poziomem podłogi na wysokość większą niż 1 m oraz gaszenia tuneli kablowych. 

Wytwornica pianowa WP2-75 jest podstawowym elementem układu wytwarzającego pianę. Do układu należy wąż doprowadzający wodę z nasadą 52, zasysacz liniowy, pojemnik ze środkiem pianotwórczym oraz wytwornica piany. 

 

28 lutego 2024


Czytaj więcej o: Eksponat misiąca - hydronetka wodna

Eksponat miesiąca - styczeń

Gaśnica tetrowa – gaśnica, w której środkiem gaśniczym jest czterochlorek węgla wyrzucany za pomocą sprężonego gazu (najczęściej powietrza, rzadziej azotu lub dwutlenku węgla). Gaz zawarty jest w zbiorniku gaśnicy nad lustrem środka gaśniczego.

Tetra (czterochlorek węgla) posiada takie cechy jak:

  • niskie ciepło parowania,
  • niska temperatura wrzenia,
  • nie przewodzi prądu elektrycznego,
  • ciężar wytworzonych w wyniku parowania par jest pięciokrotnie większy od powietrza.

Strumień tetry, skierowany na źródło ognia natychmiast paruje a ciężkie niepalne pary izolują źródło ognia od dostępu powietrza. Główne działanie gaśnicze polega na przerwaniu reakcji spalania w wyniku dezaktywacji wolnych rodników w płomieniu.

31 stycznia 2024


Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca - styczeń