Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Eksponat miesiąca - LIPIEC

 

Lanca gaśnicza

 Lanca gaśnicza jest jednym z elementów armatury pożarniczej, która służy do gaszenia pożarów w przestrzeniach trudnodostępnych, a dokładniej w miejscach zamkniętych lub stwarzających wyjątkowe zagrożenie dla strażaków. Początkowo lance gaśnicze przeznaczone były do gaszenia pożarów stogów siana lub słomy, hałd węgla lub torfowisk. Wyposażone były w boczne uchwyty przeznaczone do ich przenoszenia i wbijania w hałdę. Taka lanca w całości wykonana była ze stali. Umożliwiała podawanie środka gaśniczego w głąb bez konieczności ciągłego przerzucania siana czy torfu. Postęp technologiczny i dostęp do coraz nowocześniejszych materiałów pozwolił znacznie rozszerzyć ich funkcjonalność. Przy wykorzystaniu lancy  mamy optymalną skuteczność gaśniczą, nie zalewamy wodą pomieszczeń, a tworzymy mgłę, która ma zadanie odparować i obniżyć temperaturę w pomieszczeniu oraz poprzez wytworzenie pary wyprzeć tlen ze strefy spalania.

7 lipca 2022


Czytaj więcej o: Eksponat miesiąca - LIPIEC

Wystawa "Roztocze w malarstwie Dariusza Króla"

INFORMACJA

Informacja!

14 czerwca 2022


Czytaj więcej o: INFORMACJA

Wystawa pojazdów i przyczepek strażackich znajdujących się w muzeum

Zapraszamy do obejżenia, krótkiej prezenacji po wystawie  - pojazdy i przyczeki strażackie znajdujące się w naszym Muzeum

 

https://www.artsteps.com/curate/62a339894b1748c1df9ed1e3/5

 

 

 

 

14 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Wystawa pojazdów i przyczepek strażackich znajdujących się w muzeum

Eksponat miesiaca - czerwiec

 

Bosak (osęka) to sprzęt burzący, wykorzystywany podczas gaszenia pożaru. Za jego pomocą substancja palna zostaje rozdzielona na mniejsze fragmenty, łatwiejsze do ugaszenia.

W Muzeum Pożarnictwa w Oseredku posiadamy:

1. Bosak lekki posiada stalowy hak z grotem. Długość drzewca - 4 m. Bosak obsługiwany jest przez jednego strażaka. Wykorzystywany jest do zrywania nadpalonych przewodów, do wyciągania drobnych elementów ze strefy pożaru oraz prowadzenia lżejszych czynności burzących.

2. Bosak strzechowy. Jest to stalowy trójzębny hak osadzony na pięciometrowym drzewcu.Obsługiwany jest przez co najmniej2 osoby. Bosaksłuży do rozrywania strzech, stogów sianai słomy, orazstert materiałów włókienniczych.


3. Bosak sufitowy wykonany jest w postaci dwóch przeciwległych haków o dużym promieniu łuków. Jeden hak odkuty jest w kształcie czterobocznego, ostrego dzioba, drugi w kształcie kilofa. Długość – ok. 2,5 m. Służy do prac wewnątrz budynku, np. do zrywania podsufitki, boazerii, zrywania odsadzonych od ściany przez wodę i temperaturą tynków.

7 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Eksponat miesiaca - czerwiec